Thieves- Dish soap

€ 23,39

Plantaardige formule. Verse Citrusgeur. Voor een sprankelend schone vaat.

Doseer een kleine hoeveelheid zeep met warm stromend water. Voeg extra zeep toe wanneer nodig.

Deze fles bevat 355ml.

Voorzichtig: Uit de buurt van kinderen houden. BIJ OOGCONTACT: Voorzichtig uitspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en mogelijk. Blijf uitspoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: raadpleeg een arts. BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts als u zich onwel voelt. Grondig handen wassen na gebruik.